Βλαστός , Νικόλαος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βλαστός , Νικόλαος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό του Omont (ένθ΄ ανωτ.) περιγράφεται το Ελλην. χειρόγραφον της Εθν. Βιβλ. 2939 (Regius 2771), το οποίον αντέγραψεν "ο Νικόλαος ο Βλαστός" το :"Μηνί αυγούστω, ημέρα ιγ΄, αυπδ΄"

Γεγονός

Κωδικογράφος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1484 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Les manuscrits grecs dates des XVe et XVIe siecles de la bibliotheque nationale et des autres bibliotheques de France

Τίτλος

Les manuscrits grecs dates des XVe et XVIe siecles de la bibliotheque nationale et des autres bibliotheques de France

Συγγραφείς

Henri Omont

Δημοσίευση

Paris 1892

Σελίδα αναφοράς

25

Θέμα

Πρόσωπα

Εκδόσεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/