Βλάχος , Δουλόθεος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βλάχος , Δουλόθεος

Περισσότερα...

Περίληψη

"... ακόμη και με άλλο σκρίτο κα[μωμένο] υπό χειρός Δουλοθέου ιερομονάχου Βλάχου εις καιρόν και ημέραν..." Εν ιδιωτ. εγγράφω εκ της περιφερ. Μεραμπέλλου τη 17 φεβρ. 1638

Γεγονός

Ιερομόναχος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Μιράμπελλος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1638 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στον ιερομόναχο Δουλόθεο Βλάχο σε έγγραφο της περιφέρειας Μεραμπέλλου

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1638 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τίτλος

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Στέφανος Α. Ξανθουδίδης

Δημοσίευση

Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σ. 1-288

Σελίδα αναφοράς

202

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/