Άγιο Όρος (Αθωνιάδα Σχολή)

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άγιον Όρος (Αθωνιάδα Σχολή)

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Κριτζούης , Μωυσής

Περισσότερα...

Θεοτόκης , Νικηφόρος

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανακοίνωση του Μωϋσή Κριτζούη σχετικά με δωρεά του Νικηφόρου Θεοτόκη προς τη Σχολή του Αγίου Όρους

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Μονή Διονυσίου

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Γεγονός

Απάντηση των Επιτρόπων της Σχολής του Αγίου Όρους προς τον Μωϋσή Κριτζούη σχετικά με τη Μεγάλη του Γένους Σχολή

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Απρίλιος 14

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Ο Μωϋσής [Κρίτζουης] ανακοινώνει δι΄ επιστολής του εκ Μόσχας της 17 Φεβρ. 1805 εις τους επιτρόπους της Σχολής του Αγίου Όρους δωρεάν του Νικηφ. Θεοτόκη χάριν της σχολής και ζητεί ωρισμένας πληροφορίας. σ. 220: Δημοσιεύεται η απάντησις των Επιτρόπων (14 Απρ. 1805 εκ Κων/πόλεως), δια της οποίας γίνεται γνωστά εις τον [Κρίτσκην] τα αφορώντα την αναδιοργάνωσιν και λειτουργίαν της εν Κων/πόλει Μεγάλης Σχολής του Γένους.

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

219

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/