Άγιον Όρος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Πρώιος , Δωρόθεος

Περισσότερα...

Βούλγαρης , Ευγένιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά σε επιστολή του Δωρόθεου Πρώιου

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανάπτυξη και μοναδικότητα της σχολής του Αγίου Όρους επί Ευγενίου του Βούλγαρη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέγερση και λειτουργία σχολείων παντού

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Εν επιστολή του σχολάρχου της Μεγάλης Σχολής του Γένους Δωροθέου Πρωίου της 14 Ιουλίου 1805 φέρεται: Εις το Άγιον Όρος "ιατρός και φαρμακοποιός ουχ υπάρχει, [...] ούτε διδασκάλους σοφούς ήθελεν ημπορέσει να εύρη το Γένος εις το να στέρξουν να υπάγωσιν εκεί προς διδασκαλίαν εκτός τινών αμαθών μη εχόντων που την κεφαλήν κλίναι. άλλος ο βίος των εναυτώ ενασκουμένων ησυχαστών ή μοναστηριακών και άλλος ο των μαθητών και διδασκάλων. Όθεν ασυμβίβαστον το ομοδίαιτον. Επί των ευτυχών ημερών του σοφωτάτου κυρ Ευγενίου ουχ υπήρχε σχεδόν εν τη Ελλάδι συγκεκροτημένον, ως έδει, έτερον σχολείον ειμή το των Ιωαννίνων. δι΄ ο και συνέρρευσαν τότε πλήθος μαθητών και δια την σοφίαν του σχολάρχου και δια την σπανιότητα των φροντιστηρίων. νυν δε ... τα πράγματα μετεβλήθησαν πανταχού σχολεία, πανταχού φιλοσοφεία ανεγείρονται".

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

236-237

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/