Άγιον Όρος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Βούλγαρης , Ευγένιος

Περισσότερα...

Πρώιος , Δωρόθεος

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά επιστολής Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Λειτουργία της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Αποχώρηση του Ευγένιου Βούλγαρη από τη Σχολή του Αγίου Όρους

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Κλείσιμο της Σχολής του Αγίου Όρους

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Επαναλειτουργία της Σχολής του Αγίου Όρους από τον Κυπριανό

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Κλείσιμο της Σχολής του Αγίου Όρους

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άγιον Όρος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Εν επιστολή του σχολάρχου της Μεγάλης του Γένους Δωροθέου Πρωίου της 14 Ιουλίου 1805 φέρεται: Το του Όρους Φροντιστήριον δεν κατέστρεψεν η ημετέρα Ακαδημία [= η Μεγάλη Σχολή του Γένους] άπαγε! καθότι δεν υπήρχε τι να καταστρέψη. Αυτό προ πολλών ήδη χρόνων μετά την αναχώρησιν του σοφωτάτου κυρίου Ευγενίου ήρξατο να πίπτη και να καταστρέφεται και έμεινε στα δέκα σχεδόν χρόνους κεκλεισμένον έως ου Κυπριανός τις Κρης την πατρίδα το ανέωξε, πλην άνευ συνδρομής μαθητών εκτός ολίγων τινών αρχαρίων, ενίοτε δε και μόνος εν αυτή διέτριβε και μετά τον θάνατον αυτού τον προ επτά ήδη ενιαυτών έμενε πάλιν κεκλεισμένον."

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

236

Θέμα

Τοπωνύμια

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/