Διονύσιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Διονύσιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Κατ΄άλλους ο ναός του Αγίου Διονυσίου αφιερώθη τω 26 Σεπτ. 1704 και ετελείωσε τη 14 Αυγούστου 1713. Ο Βαρβιάνης εν τοις Χρονικοίς αυτού (σ. 24) γράφει ότι τη 1 Μαρτ. 1764 ήρξατο η οικοδομή. Ενταύθα θα πρόκειται περί ανοικοδομήσεως, ως εξάγει ο Ζώης εκ τινος επιγραφής.

Γεγονός

Αφιέρωση του ναού του αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ζάκυνθος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1704 Σεπτέμβριος 26

Περισσότερα...

Γεγονός

Αποπεράτωση του ναού του αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ζάκυνθος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1713 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο σύμφωνα με επιγραφή.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ζάκυνθος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1764 Μάρτιος 1

Περισσότερα...

Γεγονός

Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης.

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

16ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ο Άγιος Διονύσιος ο εκ Ζακύνθου. Μελέτη ιστοριο-βιογραφική

Τίτλος

Ο Άγιος Διονύσιος ο εκ Ζακύνθου. Μελέτη ιστοριο-βιογραφική

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Λεωνίδας Χ. Ζώης

Δημοσίευση

Έκδοσις Β΄, Εκδ.Οίκος Γ. Βασιλείου, Αθήναι 1925

Σελίδα αναφοράς

56

Θέμα

Πρόσωπα

Κτήρια

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/