Ἡ σύγκλητος εἰς το βυζαντινόν κράτος

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Ἡ σύγκλητος εἰς το βυζαντινόν κράτος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

2

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1949

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Χριστοφιλοπούλου , Αικατερίνη Α.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

5-149

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Σχόλια

Βλέπε πίνακα πηγών σ. 135 - 149 και πίνακα όρων σ. 150

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/