Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

10 >>

Σύνολο: 8935

Papastavrou H., Römerreich [Bonn 2010], Teil 1, σ. 183-209 (Classical trends in byzantine and western art in the 13th and 14th centuries), (περιλήψεις στα γερμανικά, σ. 206-207, αγγλικά, σ. 207-208 και γαλλικά, σ. 208-209).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Yeroulanou Ai., Römerreich [Bonn 2010], Teil 1, σ. 337-361 (Common elements in «treasures» of the Early Christian period), (περιλήψεις στα γερμανικά, αγγλικά, σ. 360 και γαλλικά, σ. 361).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Τσουρής Κ., Μοναστήρια Στρυμόνα και Ροδόπης (2010), λήμμ. αρ. 1.7–8, 3.1–5, 4.3–14, 16–29 (Μοναστήρια στο Στρυμόνα), 1.1–5, 3.6–10, 4, 5, 1–9 (Μοναστήρια στη Ροδόπη).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χριστοδουλάκης Στ. Ν., Ο βίος του Ιησού: Η ζωή του Ιησού μέσα από αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό από τις Ιερές Μονές και τις Σκήτες του Αγίου Όρους, Αθήνα (εκδ. Μπατσιούλας Ν. & Σ.) 2009.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Mertzimekis N., Marinescu F., Ieremia Movilă şi Ajutorul Acordat Unor Mănăstiri de la Muntele Athos, Movileştii (2006), Πρακτικά, σ. 187-192.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Mertzimekis N., New findings concerning the relations of the Athonite monastery Zographou with Moldavia, Romanian Principalities (2007), Πρακτικά, σ. 69-79.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Ενεπίγραφες ποδέες του ηγεμόνα της Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου (1634-1653) στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 60-61.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Περί των σχέσεων της αθωνικής Μονής Ζωγράφου μετά της Ρωσίας των τσάρων (16ος-19ος αι.), ANDREEV I., Μνήμη (2009), σ. 541-560 (βουλγαρική περίληψη, σ. 554-555).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Σχέσεις της αγιορείτικης μονής Ζωγράφου με την τσαρική Ρωσία (στα ρωσικά), Rossia-Afon (2008), Πρακτικά, σ. 250-255.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Ενεπίγραφα «εμπροστάλια αγίων εικόνων» από την αθωνική Μονή Ζωγράφου, Άγιον Όρος 2 (2006), Πρακτικά, σ. 195-215 (γαλλική περίληψη, σ. 205).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>