Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χρυσάφη Μ., Μία άγνωστη εκκλησία στο κάστρο του Ακροκορίνθου, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 138-139.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χρυσοστόμου Π., Ζαρογιάννης Α., Γιαννιτσά Πέλλας: ανασκαφή τάφων υστερορωμαϊκού νεκροταφείου επί της Εγνατίας οδού, ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, σ. 91-98.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χρυσοστόμου Π., Ζαρογιάννης Α., Γιαννιτσά Πέλλας: ανασκαφή τάφων υστερορωμαϊκού νεκροταφείου επί της Εγνατίας οδού, ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, σ. 91-98.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ψαρρή Π., Ζαρίφης Ν., Το μοναστηριακό συγκρότημα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 140-141.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ψαρρή Π., Ζαρίφης Ν., Το μοναστηριακό συγκρότημα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 140-141.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10