Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χατζηλαζάρου Δ., Προκαταρκτική παρουσίαση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στον όρμο Λιβάδι στη Σχοινούσα, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 132-133.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζητρύφωνος Ευ., Θεωρητική προσέγγιση για τους περί τον πυρήνα των ναών χώρους, ΑΙΜΟΣ 2 (2008), Πρακτικά, σ. 10-25.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηχριστοδούλου Χ., Η εικόνα της Παναγίας της Ιαματικής στη Λεμίθου. Συμβολή στη μελέτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής της Κύπρου, ΧΑΕ 30 (2010), Περιλήψεις, σ. 112-113.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηχριστοδούλου Χρ., Όψεις της Κυπριακής Εκκλησίας μέσα από την τέχνη: η εικονογράφηση του αυτοκεφάλου και των άλλων προνομίων της, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 100-101.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χειμωνοπούλου Μ., Η ψηφιδωτή γιρλάντα του τρούλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονικέων πόλις 22 (Ιούνιος 2007), σ. 14-23.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χειμωνοπούλου Μ., Νομίσματα της συλλογής Παναγιωτίδη (4ος-11ος) από την αρχαία Πύδνα (βυζαντινό Κίτρος), Πιερία 3 (2008), Πρακτικά, σ. 527-543.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χειμωνοπούλου Μ., Σκιαδαρέσης Γ., Προκοπίδου Α., Ανασκαφή στη θέση «Ψηλή βρύση» της Έδεσσας, ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, σ. 69-76 (αγγλική περίληψη, σ. 76: Excavation at the Site of Psili Vrisi, Edessa).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χειμωνοπούλου Μ., Σκιαδαρέσης Γ., Προκοπίδου Α., Ανασκαφή στη θέση «Ψηλή βρύση» της Έδεσσας, ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, σ. 69-76 (αγγλική περίληψη, σ. 76: Excavation at the Site of Psili Vrisi, Edessa).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χειμωνοπούλου Μ., Σκιαδαρέσης Γ., Προκοπίδου Α., Ανασκαφή στη θέση «Ψηλή βρύση» της Έδεσσας, ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, σ. 69-76 (αγγλική περίληψη, σ. 76: Excavation at the Site of Psili Vrisi, Edessa).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10