Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

10 >>

Σύνολο: 8935

Τσουρής Κ., Μπρίκας Α. (1966-2005), Βυζαντινές  οχυρώσεις στον Έβρο. Ι. Μεσημβρία-Ποταμός-Άβας-Τραϊανούπολις-Φέρες, Βυζαντινά 26 (2006), σ. 153–209.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Τσουρής Κ., Μπρίκας Α. (1966-2005), Βυζαντινές  οχυρώσεις στον Έβρο. Ι. Μεσημβρία-Ποταμός-Άβας-Τραϊανούπολις-Φέρες, Βυζαντινά 26 (2006), σ. 153–209.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Τσουρής Κ., Υστεροβυζαντινός ναός στην Τραϊανούπολη, ΔΧΑΕ 28 (2007), σ. 67–74 (αγγλική περίληψη, σ. 74: A Late Byzantine Church in Trajanoupolis).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Σιώμκος Ν., Περί του γρηγοριάτικου κελιού του Αγίου Τρύφωνα στις Καρυές Αγίου Όρους και της ιστορήσεως του ναού του, ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 74-75.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Μερτζιμέκης Ν., Σιώμκος Ν., Περί του γρηγοριάτικου κελιού του Αγίου Τρύφωνα στις Καρυές Αγίου Όρους και της ιστορήσεως του ναού του, ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 74-75.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (40) 7306-7533_αντικείμενο 199

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 1

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 10

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 11

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 12

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 13

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή

AO_PM_AA_KEBMT (42) 1300-1711_αντικείμενο 14

Ενότητα: Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>