Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χουλιαράς Ι., Μία εικονογραφική ιδιαιτερότητα στη σκηνή της Ανάληψης: η Θεοτόκος που κρατά το Άγιο Μανδήλιο, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 102-103.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι., Ο ζωγράφος Ιωάννης Σκουτάρης από τη Γράμμοστα (1645-1673), ΧΑΕ 30 (2010), Περιλήψεις, σ. 116-117.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι., Ο ζωγραφικός διάκοσμος της μονής Μεταμόρφωσης Δρενόβου Λιούντζης στη Βόρειο Ήπειρο (1666), ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 129-130.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι., Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και τη νότια Αλβανία, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 104-105.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χριστοφίδου Α., Παπανικολάου Ά., Καθολικό Νέας Μονής Χίου. Νεώτερα στοιχεία για τον εξωνάρθηκα, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 104-105.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χριστοφίδου Α., Παπανικολάου Ά., Καθολικό Νέας Μονής Χίου. Νεώτερα στοιχεία για τον εξωνάρθηκα, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 104-105.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χριστοφοράκη Ι., Κρητική εικόνα του αγίου Μαρτίνου στο Μουσείο Petit Palais του Παρισιού, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 136-137.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10