Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χαρχαρέ Ε., Τρίπτυχο με σκηνές του Πάθους του Χριστού και αγίους στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας, ΧΑΕ 30 (2010), Περιλήψεις, σ. 110-111.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηαντωνίου Φ., Νέα στοιχεία χρονολόγησης στη δυτική πτέρυγα της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 130-131.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηαντωνίου Φ., Νεώτερες παρατηρήσεις στις οικοδομικές φάσεις της δυτικής πτέρυγας της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους, ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 126.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηδάκη Ν., Μουσείο Κανελλοπούλου [ΜΕ 2007], λήμμ. αρ. 103 (Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, γ’τέταρτο 14ου αι.), 104 (Η Κοίμηση της Θεοτόκου με σκηνές και αγίους στο πλαίσιο, αρχές 15ου αι.), 106 (Το εν Χώναις θαύμα, τέλος 14ου αι.), 109 (Ο Χριστός στέφει τον άγιο Δημήτριο και τον άγιο Γεώργιο, τέλος 14ου-αρχές 15ου αι.), 110 (Οι Τρεις Ιεράρχες, α’μισό 15ου αι.), 111 (Ο άγιος Χαράλαμπος, τέλος 15ου αι.), 112 (Η αγία Ματρώνα, 15ος αι.), 113 (Δύο αγένειοι μάρτυρες, τέλος 15ου αι.), 114 (Ο άγιος Δημήτριος, τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.), 115 (Η αγία Κυριακή, α’μισό 16ου αι.), 123 (Ο Χριστός μέγας αρχιερεύς ένθρονος και δύο άγγελοι, τέλος 15ου αι.), 124 (Άγγελος σε προτομή μέσα σε μετάλλιο, 15ος αι.), 125 (Ζωγράφος Άγγελος: α΄μισό 15ου αι.), 126 (Η Παναγία Οδηγήτρια, μέσα 15ου αι.), 127 (Ο άγιος Γεώργιος κεφαλοφόρος, β’μισό 15ου αι.), 128 (Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, β’μισό 15ου αι.), 131 (Πιετά, τέλος 15ου αι.), 132 (Η Βαϊοφόρος, τέλος 15ου αι.), 133 (Ο Χριστός και η Σαμαρείτις, τέλος 15ου αι.), 134 (Η Παναγία Οδηγήτρια, γύρω στο 1500), 135 (Η Παναγία Γλυκοφιλούσα, τέλος 15ου αι.), 136 (Παναγία Γλυκοφιλούσα, αρχές 16ου αι.), 138 (Ο Επιτάφιος Θρήνος, γύρω στο 1500 με νεώτερες επιζωγραφήσεις), 139 (Ο άγιος Γεώργιος, αρχές 16ου αι.), 140 (Η Γέννηση της Παναγίας, αρχές 16ου αι.), 141 (Παναγία του Πάθους με σκηνές του βίου της και αγίους, αρχές 16ου αι.), 143 (Πιετά-Αποκαθήλωση, 16ος αι.), 144 (Πιετά-Αποκαθήλωση, αρχές 16ος αι.), 145 (Ο άγιος Σισώης μπροστά σε ανοιχτό τάφο, μέσα 16ου αι.), 149 (Ο Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος, αρχές 16ου αι.), 150 (Τέχνη Φράγγου Κατελάνου: Ο Χριστός Παντοκράτωρ, μέσα 16ου αι.), 151 (Η Εις Άδου Κάθοδος, β’μισό 16ου αι.), 152 (Η Σταύρωση, μέσα 16ου αι.), 156 (Τρίπτυχο: Δέηση και άγιοι, β΄μισό 16ου αι.), 158 (Οι άγιοι Πάντες, β μισό 16ου αι.), 159 (Οι άγιοι Ελευθέριος, Ιωάννης ο Θεολόγος και Παντελεήμων, α μισό 16ου αι.), 164 (Τέχνη Μιχαήλ Δαμασκηνού: Προτομές των δώδεκα αποστόλων, τελευταίο τέταρτο 16ου αι.), 165 (Ο Χριστός Παντοκράτωρ, τέλος 16ου αι.), 166 (Ζωγράφος Ιερεμίας Παλλαδάς: α΄μισό 17ου αι.), 169 (Παναγία Οδηγήτρια, γύρω στο 1600), 170 (Η Παναγία Καρδιώτισσα, α΄μισό 17ου αι.), 172 (Ζωγράφος Εμμανουήλ Λαμπάρδος: Η κεφαλή του Χριστού), 173 (Η κεφαλή της Παναγίας, αρχές 17ου αι.), 174 (Τέχνη Εμμανουήλ Λαμπάρδου: Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, τέλη 16ου-17ος αι.), 178 (Ο άγιος Νικόλαος, αρχές 17ου αι.), 180 (Ζωγράφος Φραγγιάς Καβερτζάς: Ο άγιος Αντώνιος και σκηνές του βίου του, α΄μισό 17ου αι.), 181 (Ζωγράφος Γεώργιος Γαβαλλάς: Ο άγιος Αντώνιος και σκηνές του βίου του, β’τέταρτο 17ου αι.), 183 (Η αγία Αικατερίνη, α’μισό 17ου αι.), 186 (Ζωγράφος Εμμανουήλ Τζάνες: Τρίπτυχο, Η Παναγία, σκηνές δωδεκαόρτου και αφιερωτής, 1610-1690), 200 (Ο Χριστός Παντοκράτωρ, α΄ μισό 18ου αι.), 206 (Ο αρχάγγελος Μιχαήλ, α μισό 17ου αι.), 216 (Ζωγράφος Νικόλαος Καλλέργης: Οι άγιοι Θεόδωροι έφιπποι, 1700).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηδάκη Ν., Αγγελική Ε. Λαΐου: Η προσωπικότητά της, Εκδήλωσις εις μνήμην της Ακαδημαïκού Αγγελικής Λαΐου (1941-2008), (Ακαδημία Αθηνών, 15 Δεκεμβρίου 2009), ΠΑΑ 84 (2009), τχ. Β’, σ. 283-291.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χατζηλαζάρου Δ., Ο πρωτοβυζαντινός οικισμός της Σχοινούσας, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 103.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10