Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χοτζάκογλου Χ., Η εντοίχια μνημειακή διακόσμηση στους ναούς της Καρπασίας (4ος-15ος αι.), Καρπασία 1 (2010), Πρακτικάσ. 421-460.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χοτζάκογλου Χ., Το εικονογραφικὸ πρόγραμμα του τρούλλου στην υστεροβυζαντινὴ Κύπρο, Κυπρολογικό 4 (2008), Περιλήψεις, σ. 144-145.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χοτζάκογλου Χ., Φωτίζοντας τη χριστιανική τέχνη της Κύπρου: από την αυγή των πρώτων βασιλικών μέχρι την οθωμανική ημισέληνο, Κύπρος (2007), σ. 160-207.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χοτζάκογλου Χ., Ψηλαφώντας τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Τηλλυρία, Τηλλυρία (2010), Πρακτικά, σ. 299-324.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι. Π., Η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στο Δυτικό Ζαγόρι, Αθήνα: Ριζάρειο Ίδρυμα, 2009. (Αγγλική περίληψη: Religious wall painting of the 16th and 17th century in western Zagori).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι. Π., Η Θεοτόκος που κρατά το άγιο Μανδήλιο στη σκηνή της Ανάληψης. Ένα μακεδονικό θέμα στην τέχνη της Ηπείρου κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, ΗπειρΧρ 43 (2009), σ. 601-615.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι. Π., Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγίων Αναργύρων στα Σέρβια Κοζάνης, Μακεδονικά 38 (2009), σ. 49-57 [αγγλική περίληψη, σ. 55: The votive inscription of the church of Saints Anargyroi in Servia (Kozani)].

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χουλιαράς Ι., Ένα ανώνυμο συνεργείο ζωγράφων των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 134-135.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10