Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χίος, Άγιο Γάλα. Ναός Αγίου Θαλλελαίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Άγιος Γεώργιος Συκούσης. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Άγιος Γεώργιος Συκούσης. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Έξω Διδύμας. Ναός Παναγίας Σικελιάς

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Βαβίλοι. Ναός Παναγίας Κρήνας

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Βαβίλοι. Ναός Παναγίας Κρήνας

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Βερβεράτο. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Κέρος. Ναός Αγίου Ιωάννη

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Καλαμωτή. Ναός Παναγίας Αγρελοπούσας

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Καλαμωτή. Ναός Σωτήρα

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Καρδάμυλα. Ναός Αγίου Νικολάου Πριναρίτη

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χίος, Καταρράκτης. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10