Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10 10 >>

Σύνολο: 8935

Φουντάς Π., Αιτιολογική πρόταση για την ενσωμάτωση δυτικότροπων στοιχείων στους ναούς της Ηλείας: Βλαχέρνα και Καθολική, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 124-125.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουντάς Π., Μία καταστροφική σεισμική ακολουθία κατά τον 13ο αιώνα ως χρονολογικό terminus για επεμβάσεις σε μνημεία μιας ευρύτατης γεωγραφικής έκτασης, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 99-100.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουντάς Π., Παρανοήσεις ουσίας κατά την γραπτή μεταβίβαση πρώιμων τεχνικών όρων αρχιτεκτονικής, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 96-97.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουστέρης Γ., Η λειψανοθήκη του αγίου Νήφωνος στη μονή Διονυσίου Αγίου Όρους, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 101-102.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουστέρης Γ., Παλαιό καθολικό Μονής Ξενοφώντος: συνάλληλα εικονογραφικά προγράμματα, ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 121-122.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουστέρης Γ., Παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Αγίου Αθανασίου Λεονταρίου, ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις, σ. 98-99.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φουστέρης Γ., Σε αναζήτηση των ζωγράφων του καθολικού της μονής Βλατάδων, ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις, σ. 126-127.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φούλιας Α., Γεροσκήπου (2008), σ. 61-72 (Ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Αρχιτεκτονική και πρώιμη διακόσμηση), 95-112 (Ναοί, ασκητήρια και κοιμητήρια).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φούλιας Α., Οδοιπορικό Κυρηνείας (2006), σ. 144-147 (Χωριό Ελιά, ναός Αγίου Νικολάου, Μεταβυζαντινή περίοδος), 148-149 (Χωριό Ελιά, ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μεταβυζαντινή περίοδος), 208-213 (Χωριό Καραβάς, Μονή Αχειροποιήτου, Πρωτοβυζαντινή/Μεσοβυζαντινή περίοδος), 296-299 (Χωριό Κλεπίνη, Ναός Αποστόλου Λουκά, Μεταβυζαντινή περίοδος), 300-302 (Χωριό Κλεπίνη, Ναός Παναγίας της Κλεπινιώτισσας Μεταβυζαντινή περίοδος), 303 (Χωριό Κλεπίνη, Ερείπια παρεκκλησίου Παναγίας της Καρκάς, αχρονολόγητο), 372-373 (Χωριό Λιβερά, Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Μεταβυζαντινή περίοδος), 374-375 (Χωριό Λιβερά, Βασιλική του Γαλαλά, Πρωτοβυζαντινή περίοδος), 376-377 (Χωριό Λιβερά, Τοποθεσία «προσκυνητάρι», «Το νερό των Αποστόλων», αχρονολόγητο: πρόκειται για τοποθεσία με προσκυνητάρι σύγχρονο, όπου σύμφωνα με την παράδοση αποβιβάστηκαν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, που αναφέρεται όμως σε γραπτή  πηγή του 4ου–5ου αι.), 378-379 (Χωριό Λιβερά, Λαϊκή παράδοση για τον Άγιο Μάμα στο Ακρωτήτιο Κορμακίτης), 430 (Χωριό Τράπεζα, δεν εντοπίστηκε ναός), 452-455 (Χωριό Χάρτζια, Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μεταβυζαντινή περίοδος), 456-459 (Χωριό Χάρτζια, Ναός Αγίου Μάμαντος, στο Μελανίσυκο, ερείπια, αχρονολόγητο), 492-495 (Χωριό Χάρτζια, Ναός Αγίου Γεωργίου της Ατ(τ)άλου, Υστεροβυζαντινή περίοδος), 496-499 (Χωριό Χάρτζια, Μονή Αγίου Μακαρίου/Αρμενομονάστηρο, Μεσοβυζαντνή περίοδος;).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φούλιας Α., Άγιοι Σαράντα/Kirklar Tekke: Μια νέα παλαιοχριστιανική βασιλική, ΚυπρΣπ 69 (2008), σ. 3-24 [αγγλική περίληψη, σ. 23-24: Agioi Saranta (Forty Martyrs)/Kirklar Tekke: A New Early Christian Basilica].

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φούλιας Α., Το ψηφιδωτό της αψίδας στην Παναγία Αγγελόκτιστη Κιτίου, EKMIMKύκκου 8 (2008), σ. 269-334.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10 10 >>