Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Φριτζίλας Σ., Πήλινες σφραγίδες άρτου της Ύστερης Αρχαιότητας, Κεραμική Ύστερης Αρχαιότητας (2010), Πρακτικά, τ. Α′, σ. 320-332 (αγγλική περίληψη σ. 320: Late Antique clay bread stamps).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φωσκόλου Β., «Δυτικές επιδράσεις» στην τέχνη της λατινινοκρτούμενης Ανατολής: Μια πρόταση ιστορικής ανάγνωσης, ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Στ., Μνήμη (2009), σ. 145-155.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φωσκόλου Β., Ευλογίες: παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη μελέτη των αναμνηστικών προσκυνήματος, ΧΑΕ 27 (2007), Περιλήψεις, σ. 123

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φωσκόλου Β., Η βυζαντινή Αίγινα. Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, Αργοσαρωνικός 1 (2008), Πρακτικά, σ. 73-87.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φύσσας Ν., Αρχιτεκτονική ως εικόνα [Θεσσαλονίκη 2009], λήμμ. αρ. 28 (Εικόνα της ιστόρησης του Σινά, τέλη 17ου-αρχές 18ου αι.).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Φύσσας Ν., Μεταβυζαντινά κειμήλια της Άνδρου. Κατάλογοι σκευοφυλακίων των εν λειτουργία μονών, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ανδριακά Χρονικά, Αθήνα 2007.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χάλκη, Χωριό. Ναός Αγίας Τριάδας

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χάλκη, Χωριό. Ναός ανώνυμος α

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χάλκη, Χωριό. Ναός ανώνυμος β

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χάλκη. Ασκηταριό

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10