Τεκμήρια από Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

<< 10

Σύνολο: 8935

Χαλκιά Ευ., Συμπληρωματική ανασκαφή στη βασιλική Δ της Νικόπολης. Τα νέα ευρήματα, Νικόπολις 2 (2007), Πρακτικά, σ. 659-666.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χανθάκη Θ., Ο ναός της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι Κανδάνου: αξιολόγηση και χρονολόγηση των τοιχογραφιών, ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις, σ. 66-67.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χανιά, Αγία Ειρήνη. Ναός Αγίου Γωργίου

Ενότητα: Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χαραλάμπους Δ., Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Αγίας Βαρβάρας στην Έρημο Μάνης, Μνήμη Νικολάου Β. Δρανδάκη (2009), Πρακτικά, σ. 197-212.

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χαραλάμπους Δ., Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου στα Χρύσαφα Λακωνίας, Αργολικών Σπουδών 3 (2006), Πρακτικά, σ. 257-268 (αγγλική περίληψη χωρίς τίτλο, σ. 267-268).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χαραλάμπους Σ., Μνημεία Ηπείρου (2008), σ. 217-218 (Γαρδίκι. Ο ναός της Αγίας Κυριακής), 235-238 (Ζερβοχώρι. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου), 241-244 (Πλακωτή. Η μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

Χαραλάμπους Σ., Οθωμανική Αρχιτεκτονική (2008), σ. 182 (Κούλια Παραμυθιάς: οχυρή κατοικία).

Ενότητα: Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 
Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10