Αποστολή εις Κορώνην και Μεθώνην (12 Ιουλίου - 23 Αυγούστου 1939)

Ενότητα:

Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Τίτλος συλλογής

Αποστολή εις Κορώνην και Μεθώνην (12 Ιουλίου - 23 Αυγούστου 1939)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ημερομηνία κατάθεσης

12 Σεπτεμβρίου 1939

Ημερομηνία δημιουργίας

1939 Ιουλίου 12 - 1939 Αυγούστου 23

Περισσότερα...

Αριθμός χειρογράφου

1378

Συνθήκες συλλογής

Λαογραφική αποστολή Κ.Ε.Ε.Λ.

Γλώσσα

Ελληνικά

Καταθέτης

Ταρσούλη , Γεωργία

Περισσότερα...

Συλλογέας

Ταρσούλη , Γεωργία

Περισσότερα...

Τόπος συλλογής δεδομένων

Καπλάνι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Ζιζάνι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Τζαΐζι (Υάμεια) Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Ακριτοχώρι ή Γρίζι

Περισσότερα...

Μεθώνη

Περισσότερα...

Κορώνη

Περισσότερα...

Μεσοχώρι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Καινούριο Χωριό Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Σύρος

Περισσότερα...

Τόπος αναφοράς

Καπλάνι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Ζιζάνι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Τζαΐζι (Υάμεια) Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Ακριτοχώρι ή Γρίζι

Περισσότερα...

Μεθώνη

Περισσότερα...

Κορώνη

Περισσότερα...

Μεσοχώρι Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Καινούριο Χωριό Μεσσηνίας

Περισσότερα...

Σύρος

Περισσότερα...

Λέξεις κλειδιά

Τραγούδια

Παραδόσεις

Μύθοι

Παραμύθια

Ευτράπελες διηγήσεις

Επωδές

Παροιμίες

Αινίγματα

Κατάρες

Ευχές

Ονόματα

Τοπωνύμια

Γάμος

Θάνατος

Λατρεία

Δίκαιο

Αστρολογία

Μετεωρολογία

Μαγεία

Μαντεία

Προλήψεις

Περιπαίγματα χωριών

Λαϊκή ιατρική

Κοινωνική οργάνωση

Προικοσύμφωνο

Έθιμα θανάτου

Μοιρολόγια

Αγροτική ζωή

Υφαντική

Λινοκαλλιέργεια

Κατοικία

Σπίτι

Εδνυμασία

Τροφή

Περιγραφή

Α [τετράδιο], σελίδες 1-194, Β τετράδιο σελίδες 1-192. Γ [τετράδιο] 1-203. Περιεχόμενα: Α τετράδιο: Τραγούδια 152 (64 Καπλανίου, 22 Ζιζανίου, 5 Τζαϊζίου), παραδόσεις 32 (5 Καπλανίου, 22 Ζιζανίου, 5 Τζαϊζίου), παροιμίες 8 Ζιζανίου. Επίσης πληροφορίες για τον γάμο, τη λαϊκή λατρεία, το δίκαιο, την κοινωνική οργάνωση, τη γεωργική ζωή, την υφαντική, την κατεργασία του λιναριού στο Ζιζάνι κ.λ.π. Περιέχει επίσης σχεδιαγράμματα οικιών στο Καπλάνι και φωτογραφίες. Β τετράδιο: Τραγούδια 119 (51 Μεθώνης, 61 Γριζίου, 7 Τζαϊζίου), παραδόσεις 18 (Γριζίου 12, Μεθώνης 6), παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις 12, παροιμίες 13, αινίγματα 20 Γριζίου, επωδές 14 (12 Γριζίου, 2 Μεθώνης). Περιέχει επίσης πλήρη περιγραφή των σχετικών με τον θάνατο εθίμων μαζί με σχετικά μοιρολόγια (Γρίζι), πληροφορίες για την ενδυμασία, την υφαντική, την οικία, την αστρολογία, τη μετεωρολογία, το δίκαιο, τη μαγεία, τις προλήψεις, τον γάμο, τον θάνατο κ.λ.π. Περιέχει επίσης ένα προικοσύμφωνο του 1832 από της Μεθώνης. Γ τετράδιο: Τραγούδια 45 (20 Μεσοχωρίου Μεθώνης, 9 Κορώνης, 7 Σύρου, 9 Καινούργιου χωριού), δίστιχα 26 (Κορώνης, 19 Σύρου), παροιμίες 27 (18 Κορώνης, 9 Σύρου), παραδόσεις 43 (17 Μεσοχωρίου 8 Καινούργιου χωρίου Μεθώνης, 4 Κορώνης, 14 Σύρου), μύθους 3, ευτράπελες διηγήσεις 6, περιπαίγματα χωριών 2, παραμύθια 5, κατάρες, ευχές, ονόματα, τοπωνύμια κ.λπ. Περιέχει επίσης πληροφορίες για το δίκαιο, την κοινωνική οργάνωση, τη λαϊκή λατρεία, την αστρολογία, τη μετεωρολογία, τη μαγεία, τη μαντική, προλήψεις, τη γεωργική ζωή, τη λαϊκή ιατρική, την τροφή κ.λπ. και όλα τα σχετικά με τον θάνατο έθιμα από την Κορώνη.

Θεματικές ενότητες

Προφορική παράδοση

Τραγούδια

Δίστιχα

Παραδόσεις/Θρύλοι

Παραμύθια

Επωδές/Ξόρκια

Παροιμίες

Ευτράπελες διηγήσεις

Αινίγματα

Κατάρες

Ευχές

Ονόματα

Βαφτιστικά ονόματα

Τοπωνύμια

Αντιλήψεις- Έθιμα- Πρακτικές

Κύκλος ζωής

Ενήλικη ζωή

Γάμος

Θάνατος

Θρησκεία

Εθιμικό δίκαιο

Αστρολογία

Μετεωρολογία

Λαϊκή ιατρική

Μαγεία

Μαντική

Δεισιδαιμονίες

Αντιλήψεις για τόπους

Κοινωνική οργάνωση

Υλικός πολιτισμός

Πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες

Γεωργία

Τεχνικές, Επαγγέλματα, Βιοτεχνίες

Υφαντική

Κατοίκηση

Οικία

Ένδυση-Καλλωπισμός

Διατροφή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/