Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

agétac

Συντομογραφία του Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). (Τομέας : Διεθνές εμπόριο)...

aide

Δεν υπάρχει περιγραφή

air

Το μείγμα αερίων το οποίο περιβάλλει τη γη και σχηματίζει την ατμόσφαιρά της με όγκο που αποτελείται κατά 21% από οξυγόνο και κατά 78% από άζωτο....

air ambiant

Έτσι ονομάζεται ο αέρας εξωτερικών χώρων, σε αντίθεση προς τον αέρα εσωτερικών χώρων (περιλαμβανομένων των χώρων εργασίας)....

air bottle, compressed air bottle

Δεν υπάρχει περιγραφή

air collector

Τύπος ηλιακού συλλέκτη στον οποίο θερμαίνεται ο αέρας. Αφορά σε συστήματα ηλιακής θέρμανσης.

air conditioner

Συσκευή ρύθμισης της ποιότητας/ποσότητας της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Ένα κεντρικό κλιματιστικό μηχάνημα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να παρέχει κλιματισμένο αέρα ...

air conditioning

Η ρύθμιση της ποιότητας/ποσότητας της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα σε εσωτερικό χώρο.

air conditioning plant

Δεν υπάρχει περιγραφή

air diffuser

Έξοδος κατανομής αέρα η οποία είναι συνήθως τοποθετημένη στην οροφή και αναμειγνύει τον κλιματισμένο αέρα με τον αέρα του δωματίου....

air infiltration measurement

Τεχνική ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων η οποία χρησιμοποιείται, για να καθορίσει ή/και να εντοπίσει τις διαρροές αέρα στο κέλυφος ή στο εξωτερικό περίβλημα του κτίσματος....

air pollution

Η παρουσία μολυσματικών ουσιών στον αέρα σε συγκεντρώσεις οι οποίες εμποδίζουν την κανονική/φυσιολογική δυνατότητα διάχυσής του και επηρεάζουν αρνητικά τις βιολογικές διαδικασίες και την ανθρώπινη δρα...

<< 10 10 >>