Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές εντύπων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

Η συλλογή αυτή αποτελείται από ψηφιοποιημένες συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους με βάση ιστορικά αρχεία 18ου-19ου αιώνα», και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006", Άξονας Προτεραιότητας: 1 Παιδεία και Πολιτισμός, Μέτρο: 1.3 Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.

Οι συλλογές αυτές είναι οι εξής:

  • Γενική Εφημερίς (1825-1832)
  • Εθνική Εφημερίς (1832-1833)
  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως (1833-1867)
  • Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, επιμ. Ε.Γ. Πρωτοψάλτη, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας τ.5, Ακαδημία Αθηνών
  • Edward Dodwell, Views in Greece from Drawings, London 1821
Πρόκειται για τις πρώτες σειρές της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, την έκδοση της αλληλογραφίας του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου στη σειρά Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών, και ένα αντίτυπο της έκδοσης του Ιρλανδού ζωγράφου, περιηγητή και συλλέκτη Edward Dodwell (1767-1832) που ανήκει στην Ακαδημία Αθηνών.