Φωτογραφική Συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ. (1880-1972)

Οι 549 φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή ανήκουν στο οικογενειακό αρχείο Ραγκαβή που δωρίθηκε στο Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών από την Κατριόνα Ραγκαβή, σύζυγο του υιού του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή του νεότερου (1880-1972), στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μετά το θάνατό του.

Η συλλογή αυτή αποτελείται από ένα λεύκωμα και αριθμό λιτών φωτογραφιών. Περιλαμβάνει εκτυπωμένες λήψεις από επαγγελματίες φωτογράφους, ερασιτεχνικές λήψεις, καθώς και ελάχιστο αριθμό ταχυδρομικών καρτών. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες αποτυπώνουν την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία του Αλέξανδρου του νεότερου στη διπλωματική υπηρεσία (κυρίως από την Κρήτη, το Βερολίνο και την Ιαπωνία). Περιλαμβάνονται ωστόσο και φωτογραφίες που χρονολογούνται προ του 1880 και εικονίζουν παλαιότερα μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο παππούς του Αλέξανδρος (1809-1892) και η σύζυγος του τελευταίου Caroline το γένος Skene (1818-1878).

Για λόγους πληρότητας, αποφασίστηκε να ψηφιοποιηθούν όλες οι φωτογραφίες της συλλογής παρά την κακή ποιότητα ορισμένων από τις ερασιτεχνικές λήψεις. Ορισμένες από τις ταυτίσεις προσώπων και τόπων έγιναν βάσει σημειώσεων που υπήρχαν στο αρχείο. Αρκετών, ωστόσο, η ταύτιση δεν κατέστη δυνατή.