[Κόπροβα]

Ενότητα:

Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Πόλη εγκατάστασης

[Κόπροβα]

Γεωγραφική περιφέρεια

Πόντος

Εκκλησιαστική επαρχία

Κολωνίας

Κοινότητα προέλευσης

Κουρσάγη

Νομός εγκατάστασης

Σερρών

Επαρχία

Σερρών

Οικισμός εγκατάστασης

Κόπροβα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/