-άβα

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άβα

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άβα κατάλ. παραγωγικὴ Πόντ. (Κερασ. Κοτύωρ. Τραπ. Χαλδ. κ.ἀ.)

Ετυμολογία

Σλαβ. ἀρχῆς.

Σημασιολογία

Χρησιμεύει εἰς τὸν σχηματισμόν τοῦ θηλυκοῦ ὀνομάτων προσηγορικῶν, κυρίων, ἐπωνύμων καὶ σπανίως ἐπιθέτων, οἷον: τοπᾶνος-τοπανάβα, γιˬατρὸς-γιˬατράβα, Κοσμᾶς-Κοσμάβα, Στρωματᾶς-Στρωματάβα, κακᾶς-κακάβα.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/