Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως

Στο ΚΕΙΝΕ απόκειται ένα σώμα 32 οικιστικών και χωροταξικών χαρτών των περιφερειών της Ελλάδος οι οποίοι εκδόθηκαν την περίοδο 1947-1951 από το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως. Περιλαμβάνουν πληροφορίες για το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα όρια νομών, επαρχιών και κοινοτήτων, τις ονομασίες και το μέγεθος των οικισμών, τον αριθμό των κατοικιών, τα όρια νομών, επαρχιών και κοινοτήτων.

Οι χάρτες αυτοί οφείλονται στο έργο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας και Προϊστάμενος του Γραφείου Χωροταξικών και Πολεοδομικών Ερευνών και Μελετών (ΓΧΠΜΕ) που ιδρύθηκε το Μάιο του 1940 στο Υπουργείο Συγκοινωνιών υπό τη διεύθυνση του εμπνευσμένου πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη (1913-1975). Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ο ρόλος του ΓΧΠΜΕ επικεντρώθηκε στο να προετοιμάσει τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας. Από τα στελέχη της ΓΧΠΜΕ, με προεξάρχοντα τον Δοξιάδη, δημιουργήθηκε, το 1945, το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως το οποίο υπήρξε η ατμομηχανή της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας.

Οι 32 χάρτες της συλλογής, που ψηφιοποιήθηκαν και γεοαναφέρθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό», αποτελούν προϊόν της ερευνητικής του δουλειάς του ΓΧΠΜΕ και πρέπει να συνεξεταστούν με το τετράγλωσσο έργο του «Θυσίες της Ελλάδος: Αιτήματα και επανορθώσεις στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο» (Αθήναι, Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, 1947).

Βιβλιογραφία: Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου & Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμου, «Όψεις της μεταπολεμικής Ανασυγκρότησης» στο Μετασχηματισμοί της Ελληνικής πόλης. Σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθημερινή πράξη, Αθήνα Απρίλιος 2005.