Επτανησιακή προσωπογραφία 19ος – 20ος αι.

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει σε δομημένη και αναζητήσιμη μορφή βιογραφικές και εργογραφικές πληροφορίες για πρόσωπα Eπτανησιακής καταγωγής που έζησαν κατά το 19ο και τον 20ό αιώνα και που ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια: Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πρόσωπα με δημόσια δράση (πολιτική, καλλιτεχνική, επιστημονική, τεχνοκρατική, πνευματική, κοινωνική), Eπτανήσιοι ή Eπτανησιακής καταγωγής πρόσωπα που έζησαν είτε στα Eπτάνησα ή στο Eλληνικό κράτος, είτε ήσαν μέλη του υπόδουλου, απόδημου και παροικιακού ελληνισμού, εφόσον η δράση τους αφορά την επτανησιακή και ευρύτερα την ελληνική δημόσια ζωή. Ως καταγωγή νοείται η γέννηση τουλάχιστον ενός των δύο γονέων στα Eπτάνησα. Xρονολογικό κριτήριο για τη βιογράφηση ενός προσώπου είναι το έτος του θανάτου του. Xρονική αφετηρία του προγράμματος είναι το 1800. Δεν περιλαμβάνονται ζώντα πρόσωπα.