Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας

<< 10 10 >>

Σύνολο: 4244

From Space to Place: towards a Hermeneutics of Place

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Στο άρθρο μας εξετάζουμε τις διαδοχικές απόπειρες της χαϊντεγκεριανής ερμηνευτικής φαινομενολογίας να θέσει εκ νέου το πρόβλημα του τόπου, σε διαφοροποίηση, αν όχι σε διάσταση από το ερώτημα του χώρου που κυριαρχεί στη νεωτερική σκέψη από τον Ντεκάρτ και εξής. Παίρνοντας ως σημείο αφετηρίας τα χαϊντεγκεριανά κείμενα και τις πανεπιστημιακές παραδόσεις της δεκαετίας του ΄30 όπου εισάγεται το μοτίβο του «χρονο-χώρου» (Zeit-Raum), επιστρέφουμε στα πρώιμα κείμενα της ερμηνευτικής της γεγονικότητας και το Είναι και χρόνος, για να δείξουμε τόσο τις πρωτότυπες ενοράσεις όσο και τα αδιέξοδα της χαϊντεγκεριανής ανάλυσης. Κεντρική ιδέα της ανάλυσής μας είναι ότι η προσπάθεια εκπόνησης μιας ερμηνευτικής του τόπου είναι διαρκής στον Χάιντεγκερ και γίνεται με διάφορους άξονες είτε στο πλαίσιο της υπαρκτικής αναλυτικής, είτε αργότερα σε αυτά της κριτικής της μεταφυσικής και της ερμηνευτικής προσέγγισης στο φαινόμενο της τέχνης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σύνδεση που φαίνεται να διατρέχει την προβληματική αυτή μεταξύ τόπου και «στιγμής» (Augenblick), μια...

From Utopists to «Geo-utopists»: (Im)possible Roads to Finality?

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Férnand Brunner, Métaphysique d' lbn Gabrirol et la tradition platonicienne, Préface d' Alain de Libera, Aldershot (G.B.), Variorum Collected Studies, 1997, XVI+362 pp.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

G. Anagnostopoulos, Aristotle on the Goals and Exactness of Ethics, University of California Press, 1994, 468 σσ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

G. P. Henderson, The Ionian Academy, Scottish Academic Press, Edimburg 1988

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

G. W. F. HEGEL, Παραδόσεις Πλατωνικής Φιλοσοφίας (1825 - 1826)

Ενότητα: Eκδόσεις και επανεκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας
Δεν υπάρχει περιγραφή

G.P. Henderson, E.P. Papanoutsos, Boston, Twayne publishers, 1983, 149 σελ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Galileo΄s Revised Trial Critically Reviewed. An Epistemological and Axiological Approach

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Η δίκη του Γαλιλαίου υπήρξε μια αποτυχία για τον συντηρητισμό και τον σκοταδισμό. Ωστόσο συντηρητισμός και σκοταδισμός είναι, από καιρού εις καιρόν, συμπτώματα της ζωτικότητος των ανθρωπίνων κοινωνιών κατά την διαλεκτικήν ιστορική τους πορείαν, όπως κι ο ορθολογισμός κι ο προοδευτισμός. Σημασία έχει ν' αποφεύγωνται οι μεν και ν΄ αναζητούνται οι δε. Στην περίπτωση του Γαλιλαίου, η νίκη του σκοταδισμού οφείλεται μονάχα στην ανθρώπινην αδυναμία. Δεν ειν' όμως αυτό ένα σχεδόν καθολικό γεγονός. Μ΄ όλο της το μεγαλείο και την αθλιότητα, η ανθρώπινη μοίρα αποβαίνει, τελικώς, επιθυμητή. Τούτο πάντοτε συνέβαινε, από την εποχήν του Θουκυδίδη, του πρώτου ιστορικού που ερμήνευσε φιλοσοφικώς τα γεγονότα, και θα συμβαίνει εσαεί. Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος της ανθρωπότητος είναι εμφανής. Η ηθική της πρόοδος είναι ολιγώτερον εμφανής, μολονότι δεν δυνάμεθα να την αρνηθούμε στο σύνολό της. Η περίπτωση του Γαλιλαίου είναι επιδεκτική αξιοποιήσεώς της από την ανθρώπινη κοινωνία υπό τύπον παραδείγματος και μέσου προς αποφυγήν μελλοντικών επαναδρομών...

Georg Simmel, Philosophie de la modernité, Εισαγωγή και μετάφραση Jean-Louis Vieillard-Baron, Paris, editions Payot, 1989, 331 σελ.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Georges Michaelides - Nouaros, An essay on the Philosophy of History and another two on the social Philosophy of the Acinet Greeks, Athens, Kardamitsa Publications, 1992, 115 pp.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή

Georgios Manolidis, Die Rolle der Physiologie in der Philosophie Epikurs (= Monographien zur Philosophischen Forschung τόμ. 241) Frankfurt am Main: Athenaum 1987, 175 S.

Ενότητα: Άρθρα του περιοδικού "Φιλοσοφία"
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10 10 >>