Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10 10 >>

Σύνολο: 213802

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Μπογιατζής Άγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Υπό Hardt περιγράφοντος τόν υπ΄αρ. CLXXVI κώδ. (15[?]αι.) σημειούται: In fine scriptum: Εγράφη τό παρόν βιβλίον τής ρητορικής τού Αριστοτέλους εν πόλει Κούμ Βερσάν διά χειρός Αγγέλου Κωνσταντίνου εκ χώρας υδρούσας, από χώρας [Στ]ερναδίκτας εν μηνί Ιανουαρίω ημέρα ηθ΄τώ χρόνω τ΄δ ινδ.-* *ίδ. Vogel-Gardthausen, Die Griechisden Scraber..., σελ. 6]

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Τυπάλδος Άγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Θεοτόκης (Άγγελος)

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατά Θέμελην εν Καρύστω εβασανίσθη ο εκ Κριεζών Ευβοίας ιερεύς Άγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Σκεδάς Άγγελος

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
βλ. Δρακόπουλος (Άγγελος Τωμάζος)

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εις κάπος ήτονε εκεί, Αγγέλος τ΄όνομάν του, κι ως άγγελος επίγευσι ήτον στήν κατεχιάν του

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"Χ. Αντζουλής χρυσοχός [Κύπριος ζών τώ 1788]"

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
πβ. αγγελωνυμία η,

Άγγελος ,

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Αγγελής τού Μανώλη Υδραίος
<< 10 10 >>